Certification
─────

HDMI Adopter

REACH 71

REACH-72

REACH 211

REACH-224

ROHS certificate

Design Patent Certificate ZL 2020 3 0503576.6

Design Patent Certificate ZL2018 3 0574039.3

Design Patent Certificate-ZL 2018 3 0574556.0

Design Patent certificate-ZL2018 2 1919901.0

Design Patent Certificate ZL 2019 3 0489889.8

Design Patent Certificate ZL 2020 3 0502603.8

Design Patent Certificate-ZL 2020 3 0503576.6-1

DESIGN PATENT CERTIFICATE zl2020 3 0502596.1